Spotkanie robocze przedstawicieli ośrodków dla dzieci niewidomych i słabowidzących, w sprawie ujednolicenia rysunków dostępnych percepcji dotykowej niewidomych; organizowane w ramach programu "Tyflografika - rysunki dla niewidomych", dofinansowywanego przez FIO.

15-16 XII 2006