Niniejszy formularz pozwoli Ci na zamówienie wszystkich rysunków z danej tematyki bez konieczności przeglądania i zaznaczania każdego rysunku z osobna.

Zamawiam wszystkie rysunki znajdujące się w bazie

Zamawiam wszystkie rysunki z dziedziny:

Architektura
Astronomia
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Matematyka
Muzyka
Technika
Tkactwo
Wykresy statystyczne

Zamawiam wszystkie rysunki sklasyfikowane wedłóg przeznaczenia jako::

Brak
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna

UWAGA

Niektóre rysunki są sklasyfikowane kilka krotnie wedłóg przeznaczenia. Zaznacz poniższe pole jeśli chcesz pokrywające się rysunki otrzymać tylko w 1 egzemplarzu!

wyślij w 1 egzemplarzu rysunki pokrywające się!

Dane zamawiającego:

Imię i nazwisko:
Instytucja:
Adres na który należy wysłać rysunki:
Telefon kontaktowy:
Adres E-mail:
Uwagi, dodatkowe informacje:

Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT

Nazwa odbiorcy
Siedziba - ulica numer domu/lokalu, miasto i kod pocztowy
NIP

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z zamówieniem rysunków i akceptacją zasad ich dystrybucji przez Polski Związek Niewidomych.

Powrót do strony głównej